About

Wat is GraduFair?

GraduFair is een initiatief van drie jongeren, waaronder twee alumni en een economiestudent aan de Vrije Universiteit Brussel. Deze samenstelling illustreert meteen wat we met ons initiatief beogen, namelijk het dichten van de kloof tussen studenten en de arbeidsmarkt.

Ondanks het feit dat vele ‘young graduates’ van uiteenlopende etnische achtergronden een diploma op zak hebben, loopt de zoektocht naar een droomjob niet altijd van een leien dakje. Om daar wat aan te doen stimuleren en promoten we diversifiëring van de werkvloer.

Hoe bereiken wij ons doel?

Vooreerst richt GraduFair zich tot de laatstejaarsstudenten die meer dan een oog werpen op hun verdere toekomst. Eens ze hun diploma op zak hebben, begint immers het echte werk. De maanden die daarop volgen worden meestal opgevuld door het opstellen van een CV, het veelvuldig invullen van sollicitatieformulieren en het ingaan op mogelijke sollicitatiegesprekken.

Het ontbreekt de ‘young graduates’ bijgevolg zelden aan de wil, maar helaas wel vaak aan de weg om er te geraken. En het is die weg die door GraduFair wordt aangeboden. Om de overgang van student tot werknemer te vergemakkelijken, zorgt GraduFair voor een platform waar studenten en bedrijven met elkaar in aanraking komen. Dit kan onder andere in de vorm van job fairs, maar evenzeer via workshops en evenementen.

Dergelijke projecten worden niet op willekeurige wijze georganiseerd, maar worden pas op poten gezet na diepgaand marktonderzoek naar de interesses, ambities en toekomstperspectieven van de studenten. Zodoende kunnen de juiste bedrijven aan de geschikte kandidaat-young graduates worden gekoppeld. Zo wordt de kans op een duurzame samenwerking geoptimaliseerd.

Waarom GraduFair?

Omdat GraduFair een iniatief is van alumni en studenten zijn wij een geschikt medium voor een vloeiende overgang van het studentenleven naar de ideale werkomgeving. De drie initiatiefnemers vertrekken zelf vanuit idealisme aangezien ieder onder hen in de voetsporen van young graduates zijn getreden, of momenteel zelf de overgang maken. Bijgevolg weet GraduFair precies wat nodig is om jongeren te helpen bij het opstellen en het daadwerkelijk bereiken van hun levensdoel.

Waarom diversiteit?

Bedrijven met werknemers van verscheidene culturele achtergronden stimuleren creativiteit en zorgen bovendien voor een synergie tussen competenties en vaardigheden. Veelvuldig onderzoek toont ook aan dat een dergelijke werkomgeving kan leiden tot een positieve invloed op de output van bedrijven.

Bedrijven die louter personeel aanwerven met gelijkaardige profielen wagen zich daarentegen aan een eentonige en beperkte denkwijze binnen het bedrijf, waardoor de competenties niet complementair zijn.

Zo toont het Amerikaanse managementblad ‘Harvard Business Review’ aan dat bedrijven waar tweedimensionale diversiteit of ‘2D-diversiteit’ een feit is, 45 procent meer kans hebben op een groei van het marktaandeel van hun bedrijf en 70 procent meer kans hebben dat hun bedrijf een nieuwe markt aanboort.

In dit onderzoek wordt een onderscheid gemaakt tussen inherente en verworven diversiteit, de zogenaamde 2D-diversiteit. Inherente kenmerken zijn voornamelijk aangeboren, waaronder het geslacht en de etniciteit. Verworven diversiteit daarentegen, is een samenloop van ervaringen zoals: het zichzelf durven openstellen voor andere culturen tijdens een buitenlandse werkervaring en het werken met collega’s van het ander geslacht. Daarmee kunnen uiteindelijk tal van voordelen en innoverende inzichten worden bereikt.

CEO

Yassin Sanhaji

Bachelor of science in economics (VUB)

Is eindverantwoordelijk voor het bestuur in goede banen te leiden.

PR Officer

Caroline Lochs

Bachelor in social sciences (VUB)

PR-verantwoordelijke van GraduFair BxL en staat in voor de externe communicatie, sociale media, promo en dergelijke.

Internal Affairs

Mona Makari

Master in psychology (VUB)

Is verantwoordelijk voor de interne werking. Het goede beheer en de organisatie van administratieve aangelegenheden vertaalt zich in een goede en succesvolle werking van GraduFair BxL.

Technology Officer

Youssef Achoukhi

Tech. Solutions Professional (Microsoft)

Staat in voor alle aspecten gerelateerd met technologie.

Intermediary officer

Myriam Akchich

Bachelor in law (VUB)

Treedt op als aanspreekpunt en tracht de interne communicatie goed te laten verlopen.

Project Manager

Louarroudi Youssef

Design engineer (Sensata Tech.)

Is verantwoordelijk voor het realiseren en voor de correcte afhandeling van projecten.

External Affairs

Muslim Kasumov

Bachelor in law (VUB)

Zet zich in voor externe zaken. Hieronder vallen samenwerkingen, partnerships en sponsorships.